AKTUÁLNĚ ROZVOZ POZASTAVEN. Děkujeme za pochopení.

Arrow up
Arrow down
Všeobecné podmínky užití portálu HradeckýKurýr.cz

1) Doručení z více podniků

Doručení z každého jednotlivého podniku je zpoplatněno. Pokud objednávka obsahuje produkty z více podniků a cena nebyla přičtena v rámci objednávkového procesu, bude připočtena v rámci doručení. Vždy o tomto zákazníka informujeme telefonicky ihned po přijetí objednávky.

2) Doručení do lokalit mimo Hradec Králové

Zjistěte jestli doručujeme i k Vám: MAPA ROZVOZU  www.bit.do/rozvoz_jidla_hradec_kralove_mapa

Doručujeme do vzdálenosti cca 25 km od Hradce Králové s příplatkem k celkové ceně objednávky. Aktuální příplatek pro doručení do těchto lokalit je 50 - 499 Kč a je stanoven vždy individuálně, vzhledem k aktuálním možnostem doručení. Doručujeme například do Sádové(+250Kč), Opatovic na Labem(+50Kč), Čeperky(+100,-), Ruseku(+50,-) Černilova(+150Kč), Třebechovic po Orebem(+150Kč), Smiřic(+250Kč), Kunčic(+200Kč), Býště(+150Kč), Jaroměře(+500Kč) a dalších.

Více doatzů na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Není-li tento příplatek účtován v objednávkovém procesu, vždy o tomto zákazníka informujeme, ihned po příjetí objednávky a tu vyřídíme na základě souhlasu zákazníka.

3) Platby

    a) hotově při doručení

    b) platební kartou (MasterCard, Visa a jiné) nebo stravenkovou kartou (Edenred, Sodexo) přes platební terminál při převzetí u kurýra

    c) stravenkami, do 5-ti kusů na 1 objednávku, na stravenky nevracíme

    d) online platební brána PayPal

4) Doba doručení

    a) expresní doručení do 30 minut (jen pro vybrané uživatele)

    b) standardní doba doručení je 90 minut 

    c) v případě velké objednávky, vzdálené lokality, či přílišného vytížení podniku či jiných částí doručovacího řetězce, se může doba doručení navýšit, zákazník je o tomto vždy včas informován


V případě dotazů či jiných požadavků nás kontaktujte na telefonu 720 305 370 nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (na emaily odpovídáme ihned)Všeobecné podmínky užívání technologií a pro přístup a užití webových stránek www.hradeckykuryr.cz a souvisejících nástrojů a důsledků, subjektu e-Commerce Logistic s.r.o. IČO: 06676481 se sídlem  Pospíšilova 698/17, 500 03 Hradec Králové, pod značkou C 103624 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „HradeckyKuryr.cz“) (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní podmínky a ustanovení

1. HradeckyKuryr.cz provozuje a spravuje portál nabídek doručení objednávek z restaurací a obchodů v a okolí Hradce Králové na internetové stránce www.hradeckykuryr.cz (dále jen „Portál www.hradeckykuryr.cz“). HradeckyKuryr.cz pronajímá Portál HradeckyKuryr.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu HradeckyKuryr.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál HradeckyKuryr.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál HradeckyKuryr.cz, a dalším používání Portálu HradeckyKuryr.cz, jakož i další související právní vztahy.
3. Uživatel vstupem na Portál HradeckyKuryr.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
4. HradeckyKuryr.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. HradeckyKuryr.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu HradeckyKuryr.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu HradeckyKuryr.cz.

II. Podmínky pro užívání Portálu HradeckyKuryr.cz

1. Přístup a používání Portálu HradeckyKuryr.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu HradeckyKuryr.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
2. HradeckyKuryr.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. HradeckyKuryr.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
3. HradeckyKuryr.cz pronajímá Portál HradeckyKuryr.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu HradeckyKuryr.cz. HradeckyKuryr.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu HradeckyKuryr.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu HradeckyKuryr.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu HradeckyKuryr.cz jsou ceny za nákup poukázky. Dokončením procesu objednávky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, vzhledem k aktuálním skladovým, výrobním, provozním a logistickým možnostem. Fakticky, dokončením procesu objednávky, je tímto odeslána poptávka, která je v případě aktuální dostupnosti, předána ke zpracování. V případě rozporu obdržené poptávky, s aktuální možností doručení, je o této skutečnosti Uživatel ihned informován. HradeckyKuryr.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu HradeckyKuryr.cz.
4. HradeckyKuryr.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál HradeckyKuryr.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu HradeckyKuryr.cz. HradeckyKuryr.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu HradeckyKuryr.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu HradeckyKuryr.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu HradeckyKuryr.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu HradeckyKuryr.cz může dojít k opuštění Portálu HradeckyKuryr.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
6. HradeckyKuryr.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál HradeckyKuryr.cz.
7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu HradeckyKuryr.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu HradeckyKuryr.cz třetím osobám.
8.Uživatel nebo Zákazník nese odpovědnost za kompletní získání informací o nabídce a podmínkách užití konkrétních předmětů Zprostředkované smlouvy, před jejím uzavřením, pokud ji neužívá na vlastní nebezpečí. To může provést přímo u Zájemce nebo si může vyžádat jakékoliv informace či seznam alergenů, na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

III. Podmínky pro nakládání s osobními údaji

1. HradeckyKuryr.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu HradeckyKuryr.cz Zprostředkovanou smlouvu.
2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“) a dalších ve smyslu smluvního vztahu.
4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů subjektem HradeckyKuryr.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat HradeckyKuryr.cz o změně ve svých Osobních údajích.
6. Zpracováním Osobních údajů může HradeckyKuryr.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu HradeckyKuryr.cz.
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k HradeckyKuryr.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu HradeckyKuryr.cz.
9. V případě, že by se Uživatel domníval, že HradeckyKuryr.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat HradeckyKuryr.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu HradeckyKuryr.cz povinen tuto informaci předat. HradeckyKuryr.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami HradeckyKuryr.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení HradeckyKuryr.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

1. HradeckyKuryr.cz je provozovatelem Portálu HradeckyKuryr.cz.
2. Portál HradeckyKuryr.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. HradeckyKuryr.cz je zplnomocněn a vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu HradeckyKuryr.cz.
3. Obsah Portálu HradeckyKuryr.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil HradeckyKuryr.cz předem souhlas.

V. Ustanovení, práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel vůči HradeckyKuryr.cz prohlašuje a zaručuje, že: a. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti HradeckyKuryr.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, c. se před zahájením užívání Portálu HradeckyKuryr.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. d. bude používat portál HradeckyKuryr.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má HradeckyKuryr.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.
2. Uživatel je povinen při užívání Portálu HradeckyKuryr.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva HradeckyKuryr.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: a. užívat Portál HradeckyKuryr.cz v rozporu s těmito Podmínkami, b. komerčně užívat kterékoli části Portálu HradeckyKuryr.cz způsobem způsobilým poškodit HradeckyKuryr.cz a/nebo Zájemce, c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu HradeckyKuryr.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu HradeckyKuryr.cz, e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu HradeckyKuryr.cz. Portál HradeckyKuryr.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo HradeckyKuryr.cz a který je v souladu s jeho určením.
3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: a. nebude používat Portál HradeckyKuryr.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu HradeckyKuryr.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Informační ustanovení

1. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu HradeckyKuryr.cz mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu.
2. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Zákazníkem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Zákazník v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce. Případně je možné požádat o pomoc Zákaznickou podporu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem HradeckyKuryr.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu HradeckyKuryr.cz realizováno.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018